Tietosuojaseloste (GPDR)

ASIAKAS- JA POTILASREKISTERI
Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Osteopatiaklinikka Omentum

Kalevankatu 13
45100 Kouvola
+358445097454
mikko@omentum.fi

Yhteyshenkilö
Mikko Saariaho

Rekisterin nimi
Osteopatiaklinikka Omentumin asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:
– laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,
– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,
– terveydenhuoltolaki,
– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja
– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.
Rekisteriin liitetään Osteopatiaklinikka Omentumin ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ammatti, terveydentila, sairaudet, vammat,
säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto
Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.
Potilastietoja säilytetään lain määräämien säilytysaikojen mukaisesti.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja
luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.
Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.
Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin on käyttöoikeus vain Osteopatiaklinikka Omentumin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisterin tietoturvasta/tietosuojauksesta vastaa Eneroc Oy (www.eneroc.com)

AJANVARAUSREKISTERI
Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Osteopatiaklinikka Omentum
Kalevankatu 13
45100 Kouvola
+358445097454
mikko@omentum.fi

Yhteyshenkilö
Mikko Saariaho

Rekisterin nimi
Osteopatiaklinikka Omentumin ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi. Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset. Rekisterin tiedot liitetään Osteopatiaklinikka Omentumin asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö
Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy tai muita varaukseen liittyviä tietoja.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto
Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisteri yhdistetään Osteopatiaklinikka Omentumin potilasrekisteriin.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin on käyttöoikeus vain Osteopatiaklinikka Omentumin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisterin tietoturvasta/tietosuojasta vastaa Teonos Oy (www.teonos.com)

Rekisteriseloste päivitetty 24.5.2018